Smart hyra - systematisk hyressättning

Övikshem har tillsammans med Hyresgäst­föreningen och övriga kommunala bostadsbolag i Västernorrland arbetat med att ta fram en modell som ska ge en likvärdig hyressättning. Vi på Övikshem kallar modellen för Smart hyra. Eftersom den på ett smart sätt bestämmer hyran utifrån lägenhetens storlek, standard och geografiska läge.

Genom modellen Smart hyra kan du som hyresgäst se vilka egenskaper som påverkar din hyra, vilket är smart både för dig och för oss som hyresvärd.

I modellen ingår över 70 olika egenskaper som poängsätts. Några av dessa egenskaper är till exempel:

  • geografiskt läge,
  • antal kvadratmeter,
  • antal rum,
  • och om badrummet har kakel/klinker.

Lägenhetsdeklaration

Vi har efter en inventering av standarden i våra lägenheter tagit fram en lägenhets­deklaration som är unik för varje lägenhet. Lägenhetsdeklarationen beskriver lägenhetens olika egenskaper och lägger grunden för poängsättningen. Arbeten och installationer som du själv har bekostat, exempelvis installation av egen tvättmaskin, tas inte med i deklarationen.

Nästa steg i införandet

Som en del i införandet av Smart hyra kommer Övikshem och Hyresgäst­föreningen, efter årets hyresförhandling, att förhandla om hur hyreshöjningen ska fördelas mellan alla lägenheter. Det innebär att hyreshöjningen kommer att variera och vara olika för varje lägenhet. Arbetet med hyresjusteringen kommer att ske successivt över ett antal år.

Hjälpte informationen på sidan dig?