Inför in- eller utflytt

När du flyttar in

Du är välkommen att hämta dina nycklar hos kundcenter från kl. 13 första vardagen då ditt hyresavtal börjar gälla. För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald.

Besikta lägenheten

Innan du flyttar in har fastighetsvärden gjort en förbesiktning av din lägenhet och skrivit ned eventuella fel som finns i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Vi besiktar inte städningen av lägenheten i samband med utflyttning. Kontakta kundcenter om du är missnöjd med den flyttstädning som utflyttande hyresgäst har gjort eller om du upptäcker några fel i din lägenhet som inte finns upptaget i besiktningsprotokollet.

Teckna en hemförsäkring

En hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, oavsett om du är drabbad eller vållande av skada. Om du redan har en hemförsäkring måste du komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du ska flytta. Vill du jämföra olika hemförsäkringar kan du besöka konsumentservice.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj leverantör av hushållsel

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. Leverantör av elnätet är bundet till fastigheten men du kan själv välja vilken leverantör av hushållsel du vill ha.

Parkera bilen

När du flyttar in kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd för att parkera utanför porten när du lastar ur bilen. Det får du av kundcenter när du kvitterar ut dina lägenhetsnycklar.

Ändra adress

För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.se. Vid adressändring behöver du uppge ditt lägenhetsnummer. Det fyrsiffriga numret hittar du på ditt hyresavtal.

När du flyttar ut

Uppsägning

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning till Övikshem. Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

Blanketten: Uppsägning.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster) 

Besiktning

Efter uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning samt en avflyttningsbesiktning av din lägenhet. Förbesiktningen sker kort efter att du sagt upp lägenheten och avflyttningsbesiktningen i slutet av din uppsägningstid. Vi återkommer till dig för tidsbokning av besiktning.

Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.

Flyttstädning

När du flyttstädar ska du städa extra noga så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör bostaden till ska städas, gäller även balkong/uteplats, förråd och garage. Om lägenheten inte är städad, kommer vi att debitera dig för städkostnaden.

Följ gärna vår checklistaPDF för avflyttningsstädning.

Utflyttningsdagen

Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttning ska vara klar klockan 10.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid. Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med att du flyttar ut kan du kontakta kundcenter.

Nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnar du till kundcenter senast kl. 10.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. 

Ändra adressuppgifter

För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.selänk till annan webbplats eller genom att ringa 020-97 98 99.

Det är också viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag och byter adress för din hemförsäkring.

Kontakta även din el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. Observera att du är skyldig att inneha ett elabonnemang under hela uppsägningstiden.

Byte av lägenhet inom Övikshem

När du har blivit erbjuden, tackat JA, och blivit godkänd för den nya lägenheten du sökt så kommer fastighetsvärden inom 3-4 dagar att kontakta dig för att boka tid för en omflyttningsbesiktning. Det innebär att fastighetsvärden kommer hem till dig och gör en första besiktning av din nuvarande lägenhet för att kontrollera skicket på den och bedöma eventuella skador som kan ha orsakats av onormalt slitage. Skulle sådana skador finnas och det även leder till en besiktningsfaktura till dig som kund, så skall den uppkomna skulden regleras i sin helhet innan avtal på den nya lägenheten kan tecknas. Väljer du att inte reglera din skuld tas erbjudandet om den nya lägenheten bort, och du bor kvar i din nuvarande lägenhet.

Uppsägningstiden är 3 månader även vid flytt inom Övikshem, utom när du får ett erbjudande på en ny lägenhet innan den 14:e i månaden, och detta sedan leder till ett hyresavtal, då kan du få tillgodoräkna dig denna månad som uppsägningsmånad.