Besiktning

Efter uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning samt en avflyttningsbesiktning av din lägenhet. Förbesiktningen sker kort efter att du sagt upp lägenheten och avflyttningsbesiktningen i slutet av din uppsägningstid. Vi återkommer till dig för tidsbokning av besiktning.

Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (till exempel dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Se rutiner under coronapandemin

Hittade du den information du sökte?