Uthyrningspolicy

Om du vill bo hos oss, förväntar vi oss att du:

 • har fyllt 18 år (du kan ställa dig i vår kö tidigare för att samla köpoäng).
 • har svenskt personnummer, för mer information kontakta kundtjänst.
 • inte har någon hyresskuld eller obetalda fakturor hos annan hyresvärd.
 • har en borgensman, om du har skulder med betalningsanmärkningar.  
 • kan visa goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • kan betala hyran med din inkomst.

Med inkomst menas lön i minst sex månader från inflyttningsdagen i form av:

 • arbete
 • ålderspension
 • a-kassa eller motsvarande
 • statliga studiemedel enligt utbildningsplanen
 • borgen

Observera att kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande.  

Marknadsplats Torget

På Torget presenteras de hyresobjekt som det är kö till. Objekten ligger ute på vår webbplats i sju dagar och fördelas efter köpoäng. De åtta personer som har högst köpoäng samt gjort en intresseanmälan erbjuds visning av objektet. Intresseanmälan och köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till annan person.

Marknadsplats Direkt

Här ligger alla våra objekt som inte har någon kö. För att få hyra via Direkt behövs inga köpoäng. Den som först anmäler sitt intresse och som vi kan godkänna som hyresgäst, får hyra objektet.

Beräkna köpoäng

En dag i bostadskön ger en poäng. Du måste själv hålla kontakten med oss var tolfte månad. Om du inte varit inloggad på tolv månader tappar du dina köpoäng.

När du tecknat nytt hyresavtal på lägenhet från marknadsplats Torget nollställs dina tidigare köpoäng, på lägenhet från marknadsplats Direkt får du däremot behålla dina köpoäng.

Skriva avtal

När du tackat ja till en lägenhet ska avtal skrivas inom en vecka. Kontrollera även att inflyttningsdatum på den lägenhet du är intresserad av stämmer överens med uppsägningstiden för din nuvarande bostad.

Byta bostad

Vill du byta boende inom AB Övikshem måste du ha haft förstahandskontrakt för din nuvarande bostad i minst sex månader innan möjlighet till byte ges. Om du redan hyr en bostad hos oss gäller det aktuella hyresavtalets uppsägningstid, med följande undantag: Om du bor i en hyresbostad och vill flytta till en ny lägenheten (förstahandsavtal) hos oss, har du till den 14:e varje månad på dig att säga upp din nuvarande bostad, annars kan du behöva betala dubbelhyra under uppsägningstiden.

Exempel: Om du hyr en bostad av oss och vill byta till annan lägenhet hos oss med inflyttning 1 juli, måste du säga upp din nuvarande lägenhet senast den 14 april för att inte drabbas av dubbla hyror.

Är du student?

Vill du hyra studentbostad/rum för studier i Örnsköldsvik ska du vara antagen vid Umeå universitet, Mittuniversitetet eller KY-utbildningen. Studenter som har tackat ja till ett erbjudande måste kunna visa upp antagningsbesked eller betald kåravgift för att teckna avtal för studentbostad.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall gäller en (1) kalendermånad.