Så blir din hyra för 2017

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning på 0,7 procent för år 2017. Den nya hyran gäller från och med 1 januari och berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul. Hyror för studentbostäder höjs med 0,7 procent från den 1 juli.

Räkneexempel

För ett hushåll som betalar 6 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 0,7 procent att månadshyran höjs med 42 kr.

Vad går hyran till?

De hyresintäkter vi får ska täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

Utifrån våra hyresintäkter planerar vi vår verksamhet för att kunna skapa ett så bra och prisvärt boende som möjligt för dig som hyresgäst.