Renovering avloppsledningar - Valhalla

För att säkerställa drift och funktion kommer Miva att renovera avloppsledningar på Valhallavägen. Avloppsledningarna kommer att renoveras med en metod som kallas infodring. Den innebär att de inte behöver gräva fram ledningarna i marken, utan istället lägger ett nytt rör i det gamla röret. Alla anslutande ledningar ansluts sedan genom att ett robotverktyg transporteras in i den nya ledningen och fräser upp anslutningspunkter.

Arbetet påbörjas under vecka 23 och beräknas pågå under cirka 1-2 veckor. Se karta.öppnas i nytt fönster

Ofarlig lukt av plast och rökutveckling

Arbetet medför lukt av plast som är helt ofarlig i den koncentrationen som förekommer utanför den direkta arbetsplatsen. Ofarlig rökutveckling från ett så kallat ångtorn kommer också att uppstå.

Saknas det vatten i något av dina vattenlås (t ex golvbrunn) kan det medföra att lukt av plast även uppkommer i din lägenhet. Lukten är helt ofarlig. Öppna kranarna i anslutning till vattenlåsen och låt vattnet rinna i någon minut samt häll vatten i dina golvbrunnar så fungerar vattenlåsen som de ska igen. Den dåliga lukten kan därefter vädras ut. Men tänk på att vänta med vädringen om dina fönster ligger nära den ånga som kan bildas under renoveringsarbetet.

Eventuella driftstörningar och mer information

Ytterligare information kommer att ges till fastigheter som är direkt berörda strax innan arbetet påbörjas. Där framgår även eventuella driftstörningar. För mer information kontakta Mivas kundservice på telefonnummer 0660-330 300 eller via e-post info@miva.se.

Driftinformation på www.miva.selänk till annan webbplats