Övikshem nyproducerar i centrala Örnsköldsvik

Styrelsen för AB Övikshem har idag tagit beslut om att upphandla 29 nyproducerade lägenheter med placering i inre hamnen, centralt i Örnsköldsvik. Därmed kan Övikshem erbjuda allmänheten hyresrätter i stadens mest attraktiva läge.

Med detta beslut har AB Övikshem den 1/7-15 tecknat köpeavtal om Örnsköldsvik 9:2 med nybyggnation av 29 lägenheter. Säljare är Pollaren AB, som ägs av Peab Sverige AB.

Under våren har vi bjudit in marknadens aktörer till deltagande i en upphandling av nyproducerad byggnad inklusive tomt, genom upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog i LOU. Vi annonserade upphandlingen i EU med förhoppningen om att fånga intresset från ett stort antal aktörer. Det har dock visat sig att det är ont om byggbar mark i centrala Örnsköldsvik, och i slutändan var det en leverantör som valde att delta i upphandlingen. Efter dialog inkom ett anbud som motsvarade våra krav på nyproduktion och vi har idag ingått avtal med Peab Sverige AB som bygger fastigheten, säger Anna-Karin Eriksson, Vd för AB Övikshem.

Fastigheten belägen i hamnkvarteret kommer bli 8 våningar hög och inrymma totalt 29 lägenheter i storlek från 2 ROK på ca 58 kvm till 4 ROK på ca 88 kvm. Lägenheterna blir modernt utformade med parkettgolv i alla utrymmen utom badrum som helkaklas och utrustas med golvvärme och tvättutrustning. Lägenheter ovan markplan får även inglasade balkonger på 12 kvm.

Övikshem ville förvissa sig om att göra en bra affär rent ekonomiskt och därför lät Övikshem, helt i enlighet med vad som framgick av upphandlingsdokumenten, göra en oberoende värdering av Peabs anbud/erbjudande innan beslut fattades och avtal ingicks. Denna visade att anbudet motsvarade marknadsvärdet på orten, säger Anna-Karin Eriksson.

Byggtid beräknas till cirka 1,5 år, och inflyttning kommer att ske 1 februari 2017.

Vi har en stark vilja att offensivt bidra till att skapa förutsättningar för kommunens tillväxt och utveckling vilket denna uppgörelse också visar på ett mycket konkret sätt, avslutar Anna-Karin Eriksson.

Från och med våren 2016 finns möjlighet att anmäla intresse till dessa nyproducerade lägenheter via vår webbplats.


För ytterligare information vänligen kontakta
Anna-Karin Eriksson, Vd för AB Övikshem
anna-karin.eriksson@ovikshem.se, 0660-29 93 21