Ny tillförordnad vd för AB Övikshem

AB Övikshem står inför en spännande framtid med många utmaningar. Vi vill vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Örnsköldsvik. Styrelsen och VD har olika syn på hur bolaget ska utvecklas framgent. För att bolaget ska möta framtidens utmaningar har styrelsen i
AB Övikshem och VD Anna-Karin Eriksson gemensamt kommit fram till att Anna-Karin avslutar sitt uppdrag som VD för AB Övikshem fr.o.m. 2015-11-11.

Rodrets VD Hans Selling kommer att från och med 2015-11-11 gå in som tf. VD fram till dess ny VD är rekryterad och på plats.


Vid frågor kontakta

Styrelseordförande för AB Övikshem Mikael Breilin tel. 070-395 13 17