Kv. Linden blir trygghetsboende

Styrelsen för AB Övikshem har tagit beslut om att konvertera seniorboendet Linden till ett trygghetsboende. Konverteringen innebär bland annat att Linden tillgänglighetsanpassas, att åldersgränsen höjs till 70 år och att servicen utökas med en värd/värdinna

Med denna konvertering kommer vi höja standarden i fastigheten och tillgänglighetsanpassa lägenheter, trapphus, korridorer och hissar. Arbetet påbörjas till hösten och beräknas vara klart hösten 2016. Befintliga hyresgäster kommer kunna bo kvar under ombyggnationen.

Fastigheten inrymmer 79 lägenheter som vi nu uppgraderar till trygghetsboende. Jag ser det som mycket positivt att bolaget offensivt på detta sätt bidrar till fler trygghetsboenden i Örnsköldsvik. Vi ska skapa det bästa trygghetsboendet i kommunen, säger Anna-Karin Eriksson, vd för AB Övikshem.

Förutom tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter erbjuder trygghetsboendet tillgång till värd/värdinna för gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt extern service i form av t.ex. fotvård, akupunktur, massage och restaurang.

I samarbete med kommunen anställs en värd/värdinna som kommer att arbeta med ett aktivitetsprogram som vi ser skapar ytterligare möjligheter till social gemenskap för de boende, fortsätter Anna-Karin Eriksson.

Med närhet till centrala Örnsköldsvik tillhör Linden ett av våra mest populära bostadsområden. Fastigheten inrymmer även bovärdskontor för vårt centrala fastighetsbestånd.

Efterfrågan på lägenheter i Linden är mycket stor och för att få en lägenhet krävs att man står i vår bostadskö och samlar köpoäng. Med detta trygghetsboende kan vi erbjuda äldre en trygg och säker bostad med ökade möjligheter till social gemenskap, avslutar Anna-Karin Eriksson.

 

Fakta om Linden
Kv. Linden byggdes år 1980 och rymmer totalt 79 hyreslägenheter. Det finns 22 tvåor på 61-67 kvm och 56 ettor på 46-48 kvm. Insatser som städning, måltidsleveranser, tvätt och inköp kan de boende få genom biståndsansökan om hemtjänst.