Kundundersökning snart i din brevlåda

Vi tycker det är viktigt att du som bor hos oss är nöjd med oss som hyresvärd. Därför går vi ut och genomför en kundundersökning bland våra hyresgäster. Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att påverka utvecklingen i ditt bostadsområde. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men att just du deltar är viktigt för att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt. Frågeformulär och inloggningsuppgifter kommer med posten till dig som är hyresgäst.

För varje inlämnat svarsformulär skänker vi 5 kr till välgörenhetsorganisationen Min Stora Dag som gör tillvaron ljusare för sjuka barn.

I undersökningen har vi tagit hjälp av Statistikkonsulterna AB, som kommer att genomföra bearbetning och sammanställning av svar. Det är ett företag som har många års erfarenhet av undersökningar liknande denna. Ditt deltagande är helt anonymt. Resultatet kommer att presenteras i sammanfattande tabeller och diagram, där det inte finns möjlighet att se vem som svarat vad.