Intresseundersökning om bredband i hyran

Vi har möjlighet att redan till hösten erbjuda alla våra hyresgäster 2 Mb internet inklusive tillgång till support till en kostnad av 32 kr/månad. Vill man sedan till exempel uppgradera sig till 100 Mb får man en rabatt på nätavgiften och betalar istället för 205 kr/månad en avgift om 169 kr/månad.

För de av våra hyresgäster som redan har tecknade abonnemang kommer även de att få den lägre kostnaden av 169 kr efter gällande uppsägningstider.

Observera att detta inte är ett anbud eller erbjudande från vår sida utan endast en undersökning av hur stort intresse som finns hos våra hyresgäster.

Denna möjlighet kan bara bli verklighet om vi lyckas träffa en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen. Vi vill därför att du låter oss veta om du är intresserad eller inte av denna möjlighet.

Anmäl ditt intresse här!