Glädjande resultat i Skåneinitiativet

Övikshem har under många år arbetat aktivt för att minska bolagets energiförbrukning. Vi kan med glädje meddela att vi nu har nått uppsatt mål i Skåneinitiativet och minskat vår energiförbrukning med 20 procent

Sedan 2007 har vi varit anslutna till Skåneinitiativet, en energiutmaning som lanserats av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Ett av målen med initiativet är att vi ska minska vår energianvändning med 20 procent under tidsperioden år 2007–2016.

Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige och det känns mycket positivt att vi inom Övikshem nu kan se resultat av det ambitiösa arbete som vi har gjort, säger Anna-Karin Eriksson, vd för AB Övikshem.

Vi har investerat i energibesparande åtgärder så som: isolering av tak, uppgradering av värme- och ventilationssystem, bytt till energieffektiv belysning och mer miljövänlig uppvärmning. Sammantaget har detta resulterat i att vi per den sista december 2014 minskat vår energiförbrukning med 20,3 procent.

Vi fortsätter att arbeta systematiskt och långsiktigt inom miljöområdet. Vi har kommit långt i arbetet, och vår målsättning under 2015 är att göra en energibesparing på 400 000 kWh, avslutar Anna-Karin Eriksson.


För ytterligare information vänligen kontakta

Anna-Karin Eriksson, Vd för Övikshem, 0660-29 93 21