Brandfiltar i alla våra lägenheter

Som en del i vårt brandskyddsarbete och med omtanke om våra hyresgäster kommer vi att utrusta alla våra lägenheter med brandfiltar.

Under december till februari inträffar det flest bränder i svenska hem. Som hyresvärd arbetar vi aktivt för att öka brandsäkerheten. Vi har brandvarnare i samtliga lägenheter och kommer nu även att utrusta alla våra lägenheter med en brandfilt.

Historiskt sett startar de flesta bränder i köket och då kan en brandfilt vara ett bra komplement i bostadens brandskydd, säger Maria Flodin, förvaltningschef på AB Övikshem.

Utdelningen sker i etapper över tre år. I år delas närmare 1 100 brandfiltar ut till boende i Valhalla och Gullänget. Resterande bostadsområden kommer få sina filtar under 2016 eller 2017. Totalt kommer närmare 3 400 brandfiltar att delas ut.

Om brandfilten används ska hyresgästen kontakta sin bovärd för en ny brandfilt, helt utan kostnad.

Testa din brandvarnare

Lagom till brandvarnarens dag den 1 december vill vi även påminna om att testa din brandvarnare. Om brandvarnaren inte fungerar ska du som hyresgäst göra en felanmälan så kommer vi och byter ut den.

För mer information

Maria Flodin, Förvaltningschef, tfn 0660-29 93 62, e-post maria.flodin@ovikshem.se

Fakta om AB Övikshem

AB Övikshem är det kommunala bostadsföretaget i Örnsköldsvik. Vi äger och förvaltar nästan 3400 bostäder. Övikshem har 54 medarbetare och omsätter drygt 220 miljoner kronor.