Ännu nöjdare hyresgäster

Vi tycker det är viktigt att få veta vad våra hyresgäster tycker om oss och gör därför regelbundna kundundersökningar. I början av februari skickades årets hyresgästenkät ut och vi har nu fått resultatet som visar att våra hyresgäster ger oss ett högt betyg på vår förvaltning och service.

Vartannat år genomför vi en kundundersökning bland samtliga hyresgäster. De senaste fyra kundundersökningarna visar på en uppåtgående trend och vårt nöjd kund-index ligger nu på 70, på en skala från 0 till 100. Vid årets mätning har vi höjt vårt NKI-värde hela tre enheter från 67 till 70.

I kundundersökningen mäter vi delar: som lägenhet, reparationer, fastighet, andra utrymmen, tvättstugan, utemiljö men även trygghet och kontakter. De index som ökat mest jämfört med föregående mätning är index för utemiljö och reparationer i lägenheten.

Att vi ökat vårt nöjd kund-index med tre enheter räknas som en stark ökning. Ett fint resultat vilket vi är mycket glada och tacksamma över, säger Maria Flodin, Förvaltningschef för AB Övikshem.

Från resultatet kan vi också se att våra hyresgäster uppskattar det stora underhållsarbete som vi gör för att öka standarden i våra fastigheter med bland annat stambyten, köksrenoveringar samt fasad- och takbyten.

De frågor som har fått lägst betyg är nöjdhet med luftkvaliteten/ventilationen i lägenheten samt ljudmiljön/ljudisoleringen. Med vårt fastighetsbestånds ålderstruktur är dessa frågor svåra men vi arbetar för att förbättra dessa genom att bland annat installera frånluftsventilation i de fastigheter där det saknas. Vi byter även många lägenhetsdörrar vilket ger positiva effekter på ljudmiljö och ventilation.


All feedback från våra kunder är viktig och vägleder oss i våra förbättringsinsatser. Vi har handlingsplaner för respektive bovärdsområde som vi kontinuerligt arbetar med, avslutar Maria Flodin.

Stort tack till dig som deltog i vår kundundersökning! Dina svar är viktiga för oss och ger oss ett bra underlag att jobba med. Totalt har 1675 hyresgäster besvarat vår kundundersökning vilket betyder att vi ger ett bidrag på 8375 kr till Min Stora Dag som är en välgörenhetsorganisation som gör tillvaron ljusare för svårt sjuka barn.