Energi och miljö

I vår gröna omtanke om våra hyresgäster och vår miljö arbetar vi med ständiga förbättringar på miljöområdet. Arbetet omfattar hela vår verksamhet, från byggmaterial till boendemiljö.

Som en del i vårt miljöarbete genomförde vi år 2012-2014 ett energisparprojekt, med energisparåtgärder i princip hela vårt fastighetsbestånd. I och med detta arbete har vi kunnat minska vår energiförbrukning med 20,3 procent från 2007 till 2014.

Läs mer om vårt energisparprojekt

Så här kan du minska din energiförbrukning