Blanketter

Här har vi samlat några av de vanligaste blanketterna.

Autogiro

Autogiro är gratis och innebär att pengar till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Övikshem i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid blir betald i tid. Om du vill betala hyran via autogiro kan du ladda ner blanketten Autogiro eller kontakta oss på tfn 0660-29 93 50.

Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt så är uppsägningstiden alltid tre kalendermånader. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 14 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras direkt på hyreskontraktet som du sedan skickar eller lämnar till Övikshem. Tänk på att det också kan vara uppsägningstid för andra abonnemang och avtal, till exempel el, telefon, och internet. Observera att du under hela uppsägningstiden är skyldig att inneha ett elabonnemang.

Skriftlig uppsägningPDF

Andrahandsuthyrning

Ska du jobba på annan ort en viss tid eller provbo som sambo? Då kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi måste godkänna uthyrningen för att den ska vara laglig. Om du hyr ut utan att Övikshem godkänt kan du förlora ditt hyresavtal.

Även om du hyr ut din lägenhet till någon annan så är det du som är ansvarig för lägenheten. Om den du hyr ut till inte sköter sig är det du som kan förlora ditt hyreskontrakt.

Ansökan om andrahandsuthyrningPDF

Överlåtelse vid skilsmässa, separation eller dödsfall

Överlåtelse kan endast ske till make, maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller barn. Du måste bifoga personbevis som intygar att båda berörda parter varit sammanboende sedan inflyttning och/eller haft gemensamt boende i minst 3 år. Inkomstintyg för den som ska överta bostaden ska bifogas i ansökan.

Vid dödsfall har make/maka eller sambo rätt att överta hyresavtalet om bostaden använts gemensamt.

Ansökan om överlåtelsePDF

Fler blanketter