Hyresbetalning

 • Hur bestäms hyran?
  Hyran för din bostad fastställs genom årliga förhandlingar mellan Övikshem och hyresgästföreningen i Örnsköldsvik.
 • Hur gör jag hyresbetalningar från utlandet?
  Kontakta en bank och uppge följande IBANnummer SE58 9500 0099 6034 0713 8712. Glöm inte att ange personnummer och namn.
 • Jag har inte flyttat in ännu, vart skickas den första hyresavin?
  Den första hyresavin skickas alltid till den adress du hade på Mina Sidor när du tackade ja till lägenheten. Fortsättningsvis skickas hyresavin till adressen för den nya bostad du hyrt. Du kan alltid se dina aviuppgifter under Mina betalningar. Vill du ha din avi till någon annan adress under en begränsad tid så kan du göra det på hyresgästsidan under Funktioner , tillfällig adress. Vid annan typ av adressändring så kontaktar du kundcenter.
 • Jag har inte fått någon hyresavi, måste jag betala förseningsavgift?
  Ja, saknad hyresavi är inte en godtagbar ursäkt för sen hyresinbetalning. Hyresavin i sig är en påminnelse om att hyran ska betalas och en service som AB Övikshem tillhandahåller. Det är bara om beloppet har ändrats som vi är skyldiga att skicka ut en hyresavi. Dina aviuppgifter hittar du på din hyresgästsida, som OCR-nummer, belopp och förfallodatum. Kom ihåg att det tar 2-3 bankdagar innan pengarna når oss.
 • Jag har tappat bort hyresavin, hur gör jag?
  Gå in på Mina sidor.  Under  Mina betalningar  hittar du information om referens-/OCR nummer, bankgironummer och belopp.
 • Kan jag betala hyran via autogiro?
  Ja det kan du. Ladda ner blanketten Medgivande om autogiro. Läs igenom bestämmelserna, skriv ut och fyll i blanketten och skicka in den till oss. Har du ett autogiromedgivande hos oss och vill ändra kontonummer ska du kontakta din bank.
 • När dras autogirot?
  Hyran dras den sista vardagen i varje månad. Om det inte finns täckning på ditt bankkonto görs automatiskt nya försök till dragning under de tre påföljande vardagarna.  Om täckning saknas när autogirot dras måste du göra en manuell inbetalning. Aviuppgifter hittar du på din hyresgästsida.
 • När ska hyran betalas?
  Hyran betalas i förskott och senast den sista vardagen i varje månad.