Hyresbetalning och uppsägning

 • Har jag kortare uppsägningstid om jag byter bostad inom Övikshem?
  Om du redan hyr en bostad hos oss gäller avtalets uppsägningstid, med följande undantag: Du bor i en vanlig lägenhet eller studentlägenhet (förstahandskontrakt) hos Övikshem. Då gäller att om du har fått utskickat ett erbjudande senast den 14:e i månaden och får ett nytt avtal, på en bostad hos oss, räknas den månad du gör bokningen som en av uppsägningsmånaderna.
 • Hur gör jag för att säga upp min bilplats/garage?
  Lämna in en skriftlig uppsägning till Övikshem. Du kan använda baksidan av ditt hyresavtal eller skriva ut en uppsägningsblankett.
 • Hur gör jag för att säga upp min lägenhet/rum?
  Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt så är uppsägningstiden alltid tre kalendermånader. Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 14 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras direkt på hyreskontraktet som du sedan skickar eller lämnar till Övikshem. Du kan också skriva ut en uppsägningsblankett. Tänk på att det också kan vara uppsägningstid för andra abonnemang och avtal, till exempel el, telefon, och internet. Observera att du under hela uppsägningstiden är skyldig att ha ett elabonnemang.
 • Hur lång uppsägningstid har jag på en vanlig hyreslägenhet?
  Tre månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.
 • Hur lång är uppsägningstiden på min studentlägenhet?
  Tre månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Exempel: Om du har tänkt flytta 31 aug så måste vi ha din uppsägning senast den 30 april.
 • Jag har en kompis som kan ta över min lägenhet, är det möjligt?
  Med tanke på dagens bostadssituation är det viktigt att alla får samma möjligheter att söka de lediga lägenheterna. Vi lägger därför ut alla lediga bostäder på vår webbplats, vilket innebär att din kompis får anmäla sitt intresse för lägenheten på samma sätt som alla våra andra bostadssökande kunder.
 • Jag vill få kortare uppsägningstid än vad hyresavtalet säger, hur gör jag?
  Med tanke på dagens bostadssituation är det viktigt att alla får samma möjligheter att söka de lediga lägenheterna. Vi lägger därför ut alla lediga bostäder på vår webbplats så att alla våra bostadssökande kunder har samma chans att anmäla intresse. Vi ger dig möjlighet att när du säger upp ditt hyresavtal, lämna information till kommande bostadssökande om att din lägenhet kan vara tillgänglig tidigare än till uppsagt datum. Det är den nya hyresgästen som väljer om han eller hon har möjlighet att flytta in tidigare eller till ordinarie inflyttningsdatum.
 • Kan jag överlåta min bostad på sambo eller barn?
  Ja, om du delar hushåll med personen i minst tre år samt om personen varit skriven på adressen under denna tid och vi kan godkänna din sambo som ny hyresgäst enligt vår uthyrningspolicy. Hemmavarande ungdom får överta sina föräldrars avtal om han eller hon har varit skriven på adressen hela tiden samt uppfyller vår uthyrningspolicy. Du och den som kommer att ta över bostaden behöver fylla i och lämna in blanketten ”Ansökan om överlåtelse” som du hittar på vår webbplats .
 • Vad gör jag om jag vill hyra ut min lägenhet tidigare till den som står på tur och tackat ja?
  Om du har kommit överens med ny hyresgäst om tidigare inflyttning måste du boka besiktning av lägenheten och lämna in nycklarna till vårt kundcenter. Du behöver också fylla i en fullmakt om att nycklarna kan lämnas ut tidigare än vad som står i avtalet. Om du har frågor kan du kontakta kundcenter.
 • Vad händer om jag inte betalar hyran?
  Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Obetald hyra innebär att inkassokrav skickas ut, vilket alltid medför en extra avgift. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av avtalet och det kan påverka dina möjligheter att få annan bostad.
 • Vad är uppsägningstiden på bilplats eller garage?
  3 månader.
 • Vi står båda på hyresavtalet. Vad händer vid en separation?
  Ni måste själva avgöra vem av er som ska behålla avtalet. Om tvist uppstår vänder ni er till tingsrätten, som avgör vem som har störst behov av lägenheten. Ni behöver också fylla i och skicka in blanketten Ansökan om överlåtelse som finns på vår webbplats .