Hur gör jag för att säga upp min lägenhet/rum?

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt så är uppsägningstiden alltid tre kalendermånader. Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 14 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras direkt på hyreskontraktet som du sedan skickar eller lämnar till Övikshem. Du kan också skriva ut en uppsägningsblankett.Tänk på att det också kan vara uppsägningstid för andra abonnemang och avtal, till exempel el, telefon, och internet. Observera att du under hela uppsägningstiden är skyldig att ha ett elabonnemang.