Flytta in

 • Inflyttningsdagen är en lördag, när får jag flytta in?
  Infaller inflyttningen en lördag, söndag eller helgdag ska tillträde ske nästa vardag klockan 13.00 om inte annat bestämts.
 • Jag har inte flyttat in ännu, vart skickas den första hyresavin?
  Den första hyresavin skickas alltid till den adress du hade på Mina sidor när du tackade ja till lägenheten. Fortsättningsvis skickas hyresavin till adressen för den bostad du hyrt. Du kan alltid se dina aviuppgifter på din hyresgästsida under Mina betalningar . Vill du ha din avi till någon annan adress under en begränsad tid så kan du ändra det på hyresgästsidan under Funktioner , tillfällig adress. Vid annan typ av adressändring så kontaktar du kundcenter.
 • Jag har kommit överens med tidigare hyresgäst om inflyttning före avtalet börjar, vad ska jag tänka på?
  Om du har kommit överens med den tidigare hyresgästen om att du kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för och kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd och även att besiktningen är gjord. Det är alltid en överenskommelse mellan den tidigare hyresgästen och den nya och påverkar inte avtalet med Övikshem. Hyresgästen som flyttar ut måste lämna in nycklarna till kundcenter och lämna en fullmakt att du får kvittera ut nycklarna tidigare än vad hyresavtalet börjar gälla.
 • Var hittar jag lantmäteriverkets lägenhetsnummer?
  När du anmäler en flyttning till folkbokföringen så måste du ange lantmäteriverkets lägenhetsnummer för din lägenhet. Det finns inskrivet i ditt hyresavtal. OBS! Lantmäteriverkets lägenhetsnummer är ett helt fristående lägenhetsregister och ska inte förväxlas med Övikshems.
 • Var hämtar jag mina lägenhetsnycklar?
  När du flyttar in hämtar du nycklarna hos kundcenter. För att du ska kunna kvittera ut dina nycklar måste du visa upp hyreskontraktet och ett kvitto på att din första hyra är betald.
 • Vilken dag är det inflyttning?
  Tillträde till lägenheten får du tidigast klockan 13.00 den första vardagen i den månad ditt hyresavtal börjar gälla.