Tvättdebitering

Våra fastigheter på Mycklingsvägen och Bergsgatan 23 har system för individuell debitering av nyttjandet av tvättstugan. Det innebär att du som boende bara betalar för din egen förbrukning i tvättstugan och kan därmed både spara pengar och bidra till en bättre miljö.

Elektroniskt passer- och bokningssystem

Med debiteringssystemet följer också ett elektroniskt passersystem och ett bokningssystem med en digital bokningstavla. Istället för en nyckel använder du som hyresgäst en liten bricka som läggs mot en läsare för att komma in i tvättstugan. Det är också den här så kallade nyckelbrickan som du använder för att boka tvättider via bokningstavlan.

Vad innebär en "tvätt"?

En "tvätt" innebär en startad tvättmaskin. Om du under ett tvättpass (den bokade tiden i tvättstugan) exempelvis kör fyra tvättmaskiner, så har du tvättat fyra tvättar. Torkning i torktumlare eller torkskåp ingår i priset för dessa tvättar.

Vad kostar varje tvätt?

Varje tvätt, inklusive torkning, kostar nio kronor. I de nio kronorna ingår driftkostnader (el och vatten), underhåll och reparationer av maskinerna, städ- och kringutrustning samt installation, underhåll och administration av själva debiteringssystemet.

I Myckling finns även möjlighet att utnyttja grovtvättstuga för tolv kronor per tvätt.

Hur betalar jag

När du tvättar känner systemet av vilket hushåll det är som har gått in i tvättstugan (genom nyckelbrickan) och du får räkningen på hyresavin månaden efter att du har tvättat. De tvättar du gör under exempelvis januari månad kommer alltså på hyresavin som ska betalas för mars månad.