Ersättning för förbrukning av ström

Under renoveringen av badrum använder hantverkarna inte ström från lägenheten. Däremot används ström till lampor i taket samt vid renovering av wc. Som kompensation för detta kommer du få 200 kr i avdrag på hyresavi efter genomförd slutbesiktning. Ersättningen är väl tilltagen gentemot den ström som används.