Värme

Övikshems lägenheter ska hålla en temperatur på 21 grader mitt i rummet under dagtid. För att värmen från elementen ska kunna spridas ut i rummet är det viktigt att du inte placerar möbler och gardiner tätt intill elementet. Om lägenheten känns kall och dragig kan det bero på att friskluftsventilerna eller fläkten är felaktigt inställda. Kontrollera att de är öppna, rengjorda och inställda i normalläge.