Avfall

I alla våra bostadsområden finns särskilda soprum för hushållssopor. Lämna dina hushållssopor ordentligt förpackade i kärl för hushållsavfall. Soporna får inte innehålla farligt avfall.

I de flesta av våra bostadsområden har vi källsorteringshus där du kan lämna dina källsorterade sopor. Om du sorterar och återvinner dina sopor minskar avfallet och du bidrar till en bättre miljö. Källsortera därför papper, kartong, färgat och ofärgat glas, plåt- och plastförpackningar och lämna det i källsorteringshuset.

Grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Mer information om hur du sorterar dina sopor hittar du på www.miva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.